Javna objava prenosa sredstev zdravstvenim organizacijam in zdravstvenim delavcem

Ewopharma Slovenija je podružnica družbe Ewopharma AG s sedežem v Švici, ki zastopa partnerje na trgih srednje in vzhodne Evrope.

Kot rezultat Kodeksa o razkritju Evropske zveze združenj farmacevtske industrije (EFPIA), je Ewopharma zavezana k razkritju neposrednih ali posrednih prenosov sredstev zdravstvenim delavcem, zdravstvenim organizacijam in organizacijam bolnikov, v vlogi distributerja za partnerje, ki so člani zveze EFPIA.

Ewopharma Slovenija je dolžna kot zastopnik družbe Ewopharma AG v regiji razkriti prenose sredstev z navajanjem polnega imena in naslova sedeža organizacije ali naslovom opravljanja poklicne dejavnosti prejemnika. Navedeni prenosi sredstev vključujejo nepovratna sredstva in donacije, prispevke za kritje stroškov, povezane z dogodki, kot so stroški pristojbin za registracije, sponzorstva, stroški potovanj in nastanitev, ter stroške storitev in svetovanj.

Ewopharma Slovenija se ves čas zaveda upravičenih interesov posameznikov in organizacij, s katerimi sodeluje, in si vseskozi prizadeva za spoštovanje teh interesov, ob upoštevanju lokalnih regulativnih odgovornosti.

Ewopharma Slovenija razkriva informacije v skladu z Ewopharminim globalnim standardnim operativnim postopkom glede preglednosti in razkrivanja prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam.

Za vsa morebitna vprašanja o objavljenih podatkih se obrnite na lokalno odgovorno osebo za skladnost družbe Ewopharma na 0590 848 44.

Ljubljana, 30.6.2016

Javna objava prenosa sredstev za leto 2023

Javna objava prenosa sredstev za leto 2022

Javna objava prenosa sredstev za leto 2021