Pravna obvestila
STORITVE  |   O NAS  |   PARTNERJI V SLOVENIJI  |   IZDELKI  |  

Odgovornost za vsebino
Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za posredovane vsebine, čeprav se po najboljših močeh trudimo za vzdrževanje informacij na naši spletni strani. V skladu z zakonodajo je naša odgovornost omejena na nudenje storitev posredovanja lastnih vsebin na teh spletnih straneh.

Ne zavezujemo se k spremljanju informacij tretjih oseb, ki so shranjene na naši spletni strani. Ne glede na to bomo takoj odstranili katerokoli vsebino, takoj bomo ugotovili, da je v nasprotju z zakonodajo. V teh primerih je naša odgovornost v skladu z zakonodajo omejena na trenutek, ko se zavemo določene kršitve.

Odgovornost za povezave
Naša spletna stran vsebuje povezave na spletne strani tretjih oseb. Na informacije na teh spletnih straneh nimamo niti najmanjšega vpliva in za njihovo točnost ne dajemo nikakršnih jamstev. Za vsebino takšnih strani tretjih oseb je odgovoren njihov upravljalec oziroma lastnik.

V času, ko smo strani tretjih oseb povezali z našimi, nismo ugotovili KAKRŠNIHKOLI PODLAG za možnost kršitve zakonodaje. Takoj ko bomo ugotovili, da določena povezava krši zakonodajo, jo bomo izbrisali.

Avtorske pravice
Posredovana vsebina in delo na teh spletnih straneh so zaščiteni z avtorsko zakonodajo Švice. Kopiranje, predelava, posredovanje ali kakšnakoli komercializacija teh materialov, ki presega okvire avtorske zakonodaje, je dovoljena samo na podlagi predhodnega pisnega dovoljenja zadevnega avtorja oziroma ustvarjalca.

Zaščita podatkov
Prosimo vas, da upoštevate, da je varnostno tveganje neločljivo povezano s prenosom podatkov, kot na primer z elektronsko pošto ali internetom, saj je popolna zaščita pred neavtoriziranimi dostopi tretjih oseb nemogoča. Ne glede na to, bomo ščitili vaše podatke, ki so predmet take omejitve. Še posebno osebne podatke bomo prenašali po internetu le v primeru, ko s tem ne bomo posegali v pravice tretjih oseb, razen če nam zadevna oseba ne da na vpogled predhodnega soglasja za tovrstno varnostno tveganje. V skladu s tem kot internetni ponudnik nismo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi takega varnostnega tveganja ali katerihkoli povezanih dejanj opustitve na naši strani.


Nasprotujemo uporabi kateregakoli kontakta tretje osebe, ki je na voljo, za pošiljanje neželjenih oglasov. Kot spletni ponudnik si pridržujemo pravico za uporabo pravnih sredstev proti neželjeni pošti ali vsiljeni elektronski pošti in drugim podobnim oglaševalskim vsebinam.